แนะนำโฮมเพจ
รู้จักเรา
ชมรมเพศศาสตรศึกษา
ศูนย์ปรึกษาคุณภาพชีวิต
กิจกรรม
บริการตอบปัญหาทางเพศ
โพล
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข
 
 
 
 
     
"ศูนย์ปรึกษาคุณภาพชีวิต" เป็นหน่วยงานบริการให้การปรึกษาปัญหาทางเพศ โดยไม่คิดมูลค่า
ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้โดย
 

ปรึกษาปัญหาทางเพศ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 - 15.30 น.

   

ปรึกษาปัญหาด้วยตนเอง (Face to face counselling) ณ.  ศุนย์ปรึกษาคุณภาพชีวิต อาคารสถาบัน 2
ชั้น 4  ห้อง  420  ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอย จุฬาฯ  62  ถนนพญาไท กทม.  ระหว่างเวลา
 13.00 - 15.30 น. 

 
 
 
 
 
     
 

 

 
     
 
 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตรศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารสถาบัน2 ซอยจุฬาฯ 62 ถ.พญาไท กทม.10330
e-mail :service@thaisexuality.com